Skip to content
info@sfk.se

Föredrag: Kan processledning vara till nytta för multisjuka?Nu får vi en ny chans att höra doktorand Magdalena Smeds berätta om sitt forskningsprojekt. Jag tycker att det ska bli intressant att höra tankar om hur samhället kan hantera komplexa sjukdomstillstånd – det rör ju oss alla. Att få ytterligare ett exempel på nyttan med att tänka i processer känns också spännande. / Barbro

En av de centrala utmaningarna för hälso- och sjukvården idag är hur man organiserar vård för patienter med komplexa behov. Denna patientgrupp inkluderar patienter med allvarliga sjukdomar, multisjukdomar eller som har begränsad förmåga att utföra grundläggande dagliga funktioner på grund av fysiska, psykiska eller psykosociala utmaningar. Denna grupp medför höga kostnader för sjukvården samt, vanligtvis, dåliga hälsoutfall.

Vårdförlopp används alltmer internationellt för att skapa mer patientcentrerad vård och strukturera och designa vårdprocesser. Att kombinera standardiserade och anpassade vårdförlopp är ett sätt att organisera vård för patienter med komplexa vårdbehov.

De vårdkvalitetsdimensioner som studeras är tillgänglig, jämlik och patientcentrerad vård samt vård i rätt tid.

Lokal: Linköpings Universitet, rum 315:934 i A-huset ovanför ingång 15 Lokalkarta: https://www.iei.liu.se/bokning/ing1517plan3?l=sv.
Tänk på att alla parkeringsplatser vid LiU nu är avgiftsbelagda, i appen Mobilpark söker man efter zon 6205.

Anmälan till barbro.bengtsson@tekniskaverken.se

Välkommen!

Mats, Magdalena, Karl-Olov, Christer, Lovisa, Jostein och Barbro i Styrelsen för SFK Öst

Back To Top