Skip to content
info@sfk.se

Café Kvalité, 28 mars; Cambio Healthcare System AB presenterar hur man har implementerat sitt ledningssystemI samarbete med SFK-Sörmland/Västmanland:

Quality Management at Cambio Healthcare Systems AB

Vi presenterar hur Cambio implementerat sitt ledningssystem med hjälp av flera olika verktyg:

  • 2c8 – Visualiseringsverktyg (Modellera processer och skapa ledningssystem)
  • JIRA – Ärendehanteringssystem
  • Confluence – Intranät
  • Share Point – Dokumenthantering

Vi kommer titta närmare på stödprocessen Quality Control som stöttar alla våra processer med ramverk kring hur vi jobbar.

Om Cambio
Cambio grundades 1993 och är en marknadsledande leverantör med ett heltäckande erbjudande för hela kedjan inom vård och omsorg.  Målet att erbjuda de mest innovativa och sammanhållna lösningarna för regioner och kommuner. Cambio är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 samt ISO 20000.

Startsida – Cambio

Gå till startsidan på www.cambio.se

När: Tisdagen den 28 mars 2023

Tid: 16:00-17:00, Digitalt via Teams

Presentatör: Magnus Josefsson, Senior Quality Management Engineer at Cambio

Evenemanget är kostnadsfritt, och öppet för alla intresserade. Frågor besvaras av cecilia.dahlgren@cambio.se.

———————————————————————

 

Bokningar

Det går inte längre att göra bokningar på den här aktiviteten.

Back To Top