skip to Main Content
031-390 90 90 info@sfk.se
Ledarskap I Ständig Förbättring

Ledarskap i ständig förbättring


  • Datum
  • Plats
  • Tegeluddsvägen 21, plan 10, Stockholm

Att arbeta med att förbättra sitt ledarskap är en utmaning som varje chef ställs inför i vardagen. Att utveckla ledarskapet är ett ständigt pågående arbete och det finns alltid mer att lära och förbättra. Kan relationen mellan chefer i olika ledarpositioner inom samma organisation påverka varandras möjligheter att förbättra ledarskapet och vilka förutsättningar krävs i så fall för att göra det möjligt?

Vi träffar Karina Skalmstad, sektionschef på ÅF Pöyry, som håller föredraget utifrån sitt examensarbetet ”Ledarskap i ständig förbättring, hur chefer skapar förutsättningar för varandra att utvecklas som ledare”. Examensarbetet erhöll hedersomnämnande från Olle Jonson priset 2017.

Klicka här för att anmäla dig till träffen.

Välkomna till ett föredrag om ledarskap i ständig förbättring,

Åsa Wikenståhl
Ordförande SFK Stockholm

Bokning

Alla platser är uppbokade för denna aktiviteten.

Back To Top