Skip to content
info@sfk.se

Rundabordssamtal: Arbetsmiljön och ledningssystem


  • Genomfört:
  • 07/11 -19
  • Plats
  • Stora Nygatan 45, Stockholm

Välkommen till ett runda-bords-samtal om arbetsmiljö och hur man bör och behöver arbeta med organisationens viktigaste resurs.

Förmågan att attrahera och behålla kompetenta medarbetare har blivit både svårare och viktigare för många organisationer. En bra arbetsmiljö är en viktig del av detta och många organisationer avvänder sitt verksamhetsledningssystem för att arbeta med frågan. Det innebär att kvalitetschefer och kvalitetssamordnare får dessa frågor på sitt bord.

Vi kommer inleda med en introduktion till ämnet men därefter är det vi som sitter runt borden som styr. Frågorna kan handla om den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön eller om ISO 45001. Inga frågor är för små eller för stora.

Varmt välkomna!

Samtalsledare: Johan Dolva Törnberg och Lennart Gidlöf, Sustema

Datum: 7/11 2019

Program:
07.45 Frukost serveras
08.00 – 09.00 Rund-bord-samtal
09.00 – 09.30 påtår och lite mer samtal för dem som vill

Plats: Stora Nygatan 45

Anmäl dig här.

Detta rundabordssamtal görs i samarbete med rådgivare inom hållbart företagande på Sustema:

Johan Dolva är biolog med en magisterexamen i miljöledning och miljörevision från Stockholms Universitet. Johan har arbetat som rådgivare i hållbarhetsfrågor i 20 år. Johan har under dessa år arbetat med de flesta typer av organisationer, såväl med privat som offentlig sektor.

Lennart Gidlöf har en civilingenjörsexamen med inriktning ergonomi, organisation och produktion från Luleå Tekniska Universitet. Han har drygt 20 års erfarenhet av förbättringsarbete och ledningssystem. Lennart har arbetat med de flesta typer av verksamheter och har haft längre uppdrag, bland annat inom hälso- och sjukvården, bemanningsbranschen och pappersindustrin.

www.sustema.se

Back To Top