Skip to content
info@sfk.se

Seminarium ”Hur mår processen”


 • Genomfört:
 • 26/2 -20

Seminarium ”Hur mår processen”

Processinriktning har varit i ropet sedan 1990-talet både i privat och offentlig verksamhet. En stark drivkraft för processinriktning har varit de senaste versionerna av ISO 9001. Många verksamheter upplever svårigheter att utnyttja processarbetet som en värdeskapare. Ofta väger den funktionella organisationen tyngre och konflikter uppstår mellan processrollerna och linjeorganisationen. Andra problem är bristande samverkan mellan leverantör och kund, svårigheter att utvärdera hur processen fungerar och skapar värde m.m.

Vi kommer att diskutera och utbyta erfarenheter om problem som deltagarna upplever i sina organisationer. Tillsammans hoppas vi komma fram till möjliga lösningar.

Vi börjar med att Peter Landin, vice VD på certifieringsbolaget Qvalify, redovisar styrkor och svagheter som revisorerna brukar identifiera i processarbetet. Därefter fortsätter vi med diskussion och erfarenhetsutbyte med målet att vi ska vara klokare då seminariet avslutas.

Samtidigt som du anmäler dig vill vi att du markerar vilka av nedanstående ämnen du tycker är de mest angelägna att ta upp för erfarenhetsutbyte. Ange maximalt fyra ämnen genom att skriva respektive nummer i meddelandefältet vid anmälan nedan. Om du saknar något som du anser viktigt ange nr 9. och skriv det område du saknar.

Ta gärna med dig en tillämpning från din organisation som du vill diskutera och få synpunkter på.

Ämnen för erfarenhetsutbyte, ange max 4 st i meddelandefältet nedan.

 1. Linjeorganisation vs processorganisation/processroller
 2. Allt är inte processer (Center shops, nätverk, kreativa arbeten m.m.)
 3. Kund- leverantörssamverkan mellan processtegen
 4. Nyckeltalsindikatorer (KPI)
 5. Utvärdering av processens prestanda (ISO 9001, avsnitt 9.3)
 6. Processen och organisationskulturen
 7. Miljöaktiviteter ingående i processbeskrivningen
 8. Processrevision
 9. Annat som du vill att vi ska ta upp

Vi tar inte upp de olika IT-verktyg som finns på marknaden.

I pausen beser vi utställningen den Smarta fabriken

Program

 • 14.00 Inledning
 • 14.10 Vad revisorn brukar se Peter Landin
 • 14.40 Diskussion mellan deltagarna och Peter
 • 15.20 Kaffe, mingel och utställningen den Smarta fabriken
 • 15.40 Avslutande diskussion mellan deltagarna och Peter
 • 16.30 Slut

Tid och plats

26 februari kl. 14.00 – 16.30
AB Ericsson, Lindholmspiren 11, Lindholmen (en kort promenad från Älvsnabbens tilläggsplats)

Samling i entrén

Bokningar

Det går inte längre att göra bokningar på den här aktiviteten.

Back To Top