Skip to content
info@sfk.se

Är internrevisorn en hjälte hos er?


 • Genomfört:
 • 05/9 -19
 • Plats
 • Maskingatan 11, Göteborg

Ämnet revision var i fokus under en SFK Väst – träff den 13 mars 2019 under rubriken: ”Så blir internrevisorn en hjälte”! Jan Lenning*), industridoktorand på Chalmers inom ämnet revision, berättade om rön i sin forskning, och vi hade en workshop där deltagarna diskuterade kring vad Jan Lenning presenterade.

Jan Lenning presenterade fem nycklar för att nå framgång med den viktiga revisionsprocessen:

 1. Engagera ledningen
 2. Utveckla revisiorerna
 3. Utveckla revisionsprocessen
 4. Ge upp det cykliska revisionsprogrammet
 5. Förstå kontexten

Under träffen den 5 september kommer Jan Lenning att resonera vidare om hur revisionen kan ses som en tjänst och hur flera av de ”fem nycklarna” ovan kan bidra till ett samskapande av värde under revisionsprocessen.

Vi kommer också att få en presentation av Folke Höglund om ett koncept för dynamisk revisionsplanering, där utvärdering av risk, resultat och processers mogenhet är grund för revisioners frekvens och metodik.

OBS – träffen är öppen för alla och du behöver inte ha deltagit den 13/3. Inte heller behöver du som var med då ha genomfört några ändringar i er revisionsprocess sedan dess.

Agenda för 5 september

 • Snabbgenomgång/återblick från den 13 mars av ”de fem nycklarna”
 • Internrevisorn – en tjänsteleverantör som samskapar värde?!
 • Dynamiskt revisionskoncept, som ersättning av cykliska revisionsprogram
 • Diskussioner/reflektioner i mindre grupper, samt fika
  • Vad av det som jag hört idag tar jag med mig hem
  • Erfarenhetsutbyte om revisionsprocessen hos respektive organisation, De som deltog under träffen den 13 mars, kan diskutera kring, ”vad tog jag med mig hem, vad har jag gjort och vilka resultat blev det?
 • Uppsummering av gruppernas diskussioner
 • Avslutning

Revision, en nyckelprocess för förbättrad kvalitetsutveckling.
En av kvalitetsprofessionens verkliga kärnuppgifter är internrevisioner av organisationens ledningssystem. Om dessa revisioner enbart är fokuserade på att kontrollera att instruktioner efterlevs blir de ofta tråkiga, och revisorn kan uppfattas som en slags polis som inte alltid får reda på fakta. Men om internrevisioner genomförs med en öppen dialog, där bästa arbetssätten söks, kan revisionen ge underlag till aktiviteter som leder kvalitetsutvecklingen till högre nivåer. Resultatet blir bättre kvalitet, effektivare verksamhet och nöjdare kunder.

 

*) Jan Lenning är industridoktorand vid Chalmers och arbetade tidigare på Sony Mobile Communications där han under många år varit ansvarig för interna och externa revisioner av företagets kvalitets- och miljöledningssystem. Jans forskning fokuserar på hur interna och externa revisioner kan bli mer värdeadderande.

Välkomna!
Styrelsen för SFK Väst

Bokningar

Det går inte längre att göra bokningar på den här aktiviteten.

Back To Top