Skip to content
info@sfk.se

SFK Väst bjuder in till årsmöte samt aktiviteten: ”Så blir internrevisorn en hjälte”!


  • Genomfört:
  • 13/3 -19
  • Plats
  • Maskingatan 11, Göteborg

SFK Väst bjuder in till en aktivitet om Internrevisioner samt efterföljande årsmöte, 13 mars 2019.

Vi kan utlova en mycket intressant, inspirerande och tankeväckande aktivitet!
Anmälan kan göras till båda arrangemangen, eller var för sig.

OBS! Önskar du att deltaga i den kostnadsfria middagen efter årsmötet, vänligen anmäl dig senast den 25 februari.

Aktivitet:
Så blir internrevisorn en hjälte!
Tid: 14.00 – 17.00
Plats: Quality Hotel 11, Eriksbergshallen, Maskingatan 11, Göteborg

OBS! Begränsat till 48 platser, ”Först till kvarn…”

Inspirationsseminarie med workshop om hur den viktiga processen internrevision kan addera högre värde:
Del I:       Föredrag av Jan Lenning, Industridoktorand vid Chalmers: ”Värdeadderande revisioner – finns dom”?

Del II:     Workshop med individuell planläggning av deltagarnas utvecklingsprojekt för internrevisioner

Del III:   Uppföljning ca. sex månader senare, (ny inbjudan kommer): ”Vad gjorde vi, hur gjorde vi och vilka resultat gav det”

Revision, en nyckelprocess för förbättrad kvalitetsutveckling.
En av kvalitetsprofessionens verkliga kärnuppgifter är internrevisioner av organisationens ledningssystem. Om dessa revisioner enbart är fokuserade på att kontrollera att instruktioner efterlevs blir de ofta tråkiga, och revisorn kan uppfattas som en slags polis som inte alltid får reda på fakta. Men om interrevisioner genomförs med en öppen dialog, där bästa arbetssätten söks, kan revisionen ge underlag till aktiviteter som leder kvalitetsutvecklingen till högre nivåer. Resultatet blir bättre kvalitet, effektivare verksamhet och nöjdare kunder.

Jan Lenning har genom sin forskning hittat fem områden som har stor betydelse för att revisioner ska upplevas meningsfulla, som ett kraftfullt förbättringskoncept för bättre affärer.

Figur: Fem nycklar till värdeadderande revisioner

Agenda för aktivitet; 13 mars 2019

Del I:
14.00 – 15. 00 Föredrag, Aktuella forskningsrön om revision av ledningssystem av Jan Lenning
14.50 – 15.00 Frågeställningar från Jan L till deltagarna inför workshop
15.00 – 15.30 Fika & mingel

Del II:
Workshop:
15.20 – 15.40 Var och en får möjlighet att göra en individuell utvecklingsplan för sin revisionsprocess
15.40 – 16.20 Utbyte av idéer och erfarenheter mellan deltagarna
16.20 – 16.50 Återkoppling från deltagarna om vilka idéer de tar med sig hem
16.50 – 17.00 Summering och nästa steg

Jan Lenning är industridoktorand vid Chalmers och arbetade tidigare på Sony Mobile Communications där han under många år varit ansvarig för interna och externa revisioner av företagets kvalitets- och miljöledningssystem. Jans forskning fokuserar på hur interna och externa revisioner kan bli mer värdeadderande.
Välkomna!

SFK Väst inbjuder till ordinarie årsmöte, 2019-03-13

Tid: 17.15 – 20.00
Plats: Quality Hotel 11, Eriksbergshallen, Maskingatan 11, Göteborg

17.15 – 18.00 Mötesförhandlingar. Mötesdokumentationen, inklusive agenda, kommer att vara tillgänglig på www.sfk.se från 2019-02-27

18.00 – ca. 20.00 Mingel och middag. Under kvällen kommer Jan Lenning att berätta om hur det är att vara industridoktorand

Använd ”Meddelanderutan” vid särskilt önskemål om förtäring.

Välkomna!
För SFK Västs styrelse
Ingemar Lindström
Ordförande
Mobil: 0709462503

Bokningar

Det går inte längre att göra bokningar på den här aktiviteten.

Back To Top