Skip to content
info@sfk.se

SFK Väst inbjuder till studiebesök hos Billes Tryckeri i Mölndal


  • Genomfört:
  • 20/2 -19
  • Plats
  • Östergårdsgatan 6, Mölndal

SFK Väst inbjuder till studiebesök hos Billes Tryckeri i Mölndal

Företaget nominerades som Årets Företagare 2018 i Västra Götaland och kandiderade till Årets Företagare i Sverige.

I motiveringen kan bland annat läsas ” Med målmedvetet och hårt arbete, satsning på hög teknologi och en maskinpark i världsklass har ägarna till Billes Tryckeri AB tillsammans med ett hundratal medarbetare klarat en stenhård konkurrens i branschen. Företaget är idag ett av Sveriges mest miljöanpassade tryckerier.”

Eller som Billes uttrycker det: ” Som familjeföretag bryr vi oss lite extra om framtidens generationer, och därför är miljöarbetet en naturlig del i allt vi gör. De senaste åren har vi jobbat hårt med att minska vår klimatpåverkan och sedan 2011 är vi ett klimatneutralt tryckeri. Vi arbetar för att löpande sänka våra koldioxidutsläpp och har sedan starten sänkt våra utsläpp med mer än 80 %.”

Vid besöket kommer bland andra Fredrik Bille att berätta om de insatta åtgärderna och de uppnådda resultaten. Vi kommer också få ta del av hur Billes arbetar med miljöpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv.

Program:
1. Välkomna
2. Rundvandring i lokalerna
3. Kaffe
4. Billes verksamhetssystem
5. Billes miljöarbete
6. Diskussion och frågor

Tid: Onsdag 20 februari kl. 14.00 – 16.00
Plats: Östergårdsgatan 6, Mölndal

Vid frågor kontakta Hans Baurmann: provigor@telia.com

www.billes.se

 

Bokningar

Det går inte längre att göra bokningar på den här aktiviteten.

Back To Top