Skip to content
info@sfk.se

Inbjudan till ”Ledarskap i en lärande organisation”


  • Genomfört:
  • 22/10 -18
  • Plats
  • Nils Ericsonsplatsen 4, Göteborg

Oskar Olofsson är konsult och författare till boken ”Bästa kända arbetssätt” berättar hur vi i praktiken kan ge förtroende till medarbetarna att själva utveckla och förbättra sina arbetsinstruktioner och standarder. Detta är enligt Oskar en förutsättning för att lyckas i leanarbetet och med ständiga förbättringar.
Oskars erfarenhet har sin grund i ett mångårigt arbete som chef i organisationer där han infört arbetssätt som leder till ökad effektivitet och kvalitet.
Läs mer

Oskar menar att vi med stabs- och chefstyrda standarder får ett tungrott förbättringsarbete eftersom toppstyrning dödar kreativitet och engagemang. Förbättringstavlor, förbättringsmöten eller IT-system ger inte mycket om personalen inte känner ägande för sitt arbetssätt.

Vi behöver därför ge alla medarbetare kunskap, verktyg och tid att tillsammans med sina kollegor komma överens om ett gemensamt arbetssätt. På så vis bygger upp en kunskapsbank och arbetsmetoder som skapar kvalitet och stabilitet och där vi kan hitta grundorsakerna vid problem.

Som ledare behöver vi ägna mer tid åt hur arbetet utförs i dialog med medarbetarna än vad vi kanske gjorde tidigare när vi inte hade så många fungerande arbetsinstruktioner.

Genom att ge medarbetarna förtroende att utveckla och äga sitt arbetssätt och genom ett ledarskap som hela tiden för en dialog med medarbetarna skapar vi en lärande organisation.

Bokningar

Det går inte längre att göra bokningar på den här aktiviteten.

Back To Top