Skip to content
info@sfk.se

Inbjudan till webinarium om boken ”Quality Management, an introduction” Författarna – professorerna Ida Gremyr, Bjarne Bergquist och Mattias Elg presenterar sina tankar.


  • Genomfört:
  • 20/10 -20

Författarna, professor Ida Gremyrprofessor Bjarne Bergquist och professor Mattias Elg berättar om varför den skrevs samt dess huvudbudskap. 

Quality Management: an introductionär en mångsidig bok utformad för både universitetsstudenter och utövare. I boken utarbetar författarna de grundläggande principerna för kvalitetsledning genom att koppla den till relevanta modeller och metoder.

Boken mottog Studentlitteratur 2020 kurslitteraturprisets hederspris med motiveringen: 
För en välskriven och noggrant disponerad bok som är mer av en handledare än ett uppslagsverk. Boken ger en introduktion till kvalitetsstyrning och verksamhetsutveckling med fokus på diskussion av aktuell forskning. Boken riktas till såväl studerande som yrkesverksamma och har medvetet hållits kortfattad, den utgör grund för läsarens fortsatta förkovring genom diskussion och fördjupande artiklar. På så sätt kan den användas i en mängd olika kurser – från introducerande kurser i kvalitetsutveckling till kurser inom organisation och ledarskap 

Boken fokuserar på tre grundläggande teman inom kvalitetsledning:

  • Fokus på kunder och övriga intressenter
  • Modeller och metoder för kontinuerliga förbättringar
  • “Teamwork” och organisatoriska aspekter av kvalitetsledning.

Medförfattaren Prof. Mattias Elg, om priset: 
Det är roligt och hedrande! Vi har strävat efter att utveckla en modern bok om kvalitetsstyrning som tar fasta på utmaningar som många verksamheter har idag med att skapa kvalitet i tjänster och varor. Vi ser också att dagens kurslitteratur behöver förändras för att möta nya typer av lärmål och för att hålla jämna steg med både forskning och praktik.

Om författarna:
Ida 
Gremyr
Professor inom kvalitetsutveckling som bedriver forskning kring bland annat tjänstekvalitet, robust design och organisering av kvalitetsarbete inom både industri och hälso- och sjukvård. Hon är programansvarig för mastersprogrammet Quality and Operations Management vid Chalmers tekniska högskola.

Bjarne Bergquist
Professor inom kvalitetsteknik vid Luleå tekniska högskola och forskar kring såväl statistiska kvalitetsutvecklingsverktyg och simuleringsverktyg som förbättringskoncept såsom
Six Sigma och Lean. 

Mattias Elg
Professor inom kvalitetsutveckling vid Linköpings universitet och föreläser vid såväl universitet som vid andra organisationer. Han är centrumchef för Helix där han sammanfogar kvalitetsforskning med organisationsteorietiska modeller för nyttiggörande inom företag och offentlig sektor. 

 

Länk till webinariet skickas ut till alla anmälda!

Bokningar

Det går inte längre att göra bokningar på den här aktiviteten.

Back To Top