Skip to content
info@sfk.se

Erfarenheter från 100 Black Belt projekt inom Lean Six Sigma


  • Genomfört:
  • 11/10 -18
  • Plats
  • Hörsalsvägen 11, Göteborg

Det är en utmaning att starta rätt förbättringsprojekt, med rätt människor, med rätt mandat för att driva utvecklingen från rätt perspektiv och som dessutom klarar att plantera  ny kunskap och nya rutiner på rätt ställe i organisationen.

Syftet med detta föredrag är att ge några nycklar till hur en förbättringsledare kan tänka och jobba, när man själv är en del  av systemet, för att hitta nya vägar och perspektiv till förbättringar och för att hjälpa dem som äger problemet att undvika springa på lösning genom att istället kritiskt våga ifrågasätta den första problembeskrivningen, som ofta bara är en ytlig  beskrivning av symtomen på ett underliggande problem beskriven endast med befintliga gemensamma begrepp och termer.  Nya lösningar börjar med att definiera nytt språk.

Datum: 2018-10-11
Tid: 13.00-16.00
Lokal: Chalmers Campus Johanneberg, Hörsal EC 

Peter Hammersberg, Chalmers:

Bokningar

Det går inte längre att göra bokningar på den här aktiviteten.

Back To Top