Skip to content
info@sfk.se

Riskhantering och Riskanalys – Vad är risk? Vem kan jobba med riskanalys?


 • Genomfört:
 • 15/10 -19

Vad är risk? Vem kan jobba med riskanalys?

Syfte med dagens seminarium

 • Förstå begreppet risk,
  • Vad säger standarder
  • Vilka typer av risker har vi
 • Se när riskanalys kan användas
  • Offertsituation, projektsituation, etc
  • Kvalitativ riskanalys
  • Kvantitativ riskanalys
 • Se på några pragmatiska metoder
 • Praktisk övning i en metod
 • Utbildningsbehov i egen organisation

Agenda

13.00 Introduktion
13.10 Teori & exempel
14.00 Bensträckare
14.10 Övning
15.00 Fika
15.30 Beskrivning av fler metoder & verktyg koppling till organisation & resurser
16.15 Sammanfattning
16.30 Avslutning

Kontakt: Ingemar Lindström, 0709 46 25 03, ingemar@isonet.se

Seminariet är, på begäran, en uppdaterad utgåva av aktiviteten hösten 2014.

Lars Stålheim, Ericsson AB
Quality Manager & Business Continuity Driver
lars.stalheim@ericsson.com 0709-874897

Bokningar

Det går inte längre att göra bokningar på den här aktiviteten.

Back To Top