Skip to content
info@sfk.se

Hållbarhet och ständiga förbättringar hos Armatec


 • Genomfört:
 • 26/9 -19
 • Plats
 • Betagatan 1, Mölndal

Ernströmgruppen bygger verksamheter för nästa generation och har miljöfrågan som en självklar del av verksamhetsutvecklingen.

Armatec, som är en del av Ernströmgruppen, ger nu dig som SFK-medlem en möjlighet att få ta del av detta intressanta arbete.

Ernströmgruppen har tillsammans med ett av världens ledande miljökonsultföretag tagit fram ett verktyg för att klassificera medelstora bolag ur ett miljömedvetande-perspektiv. Verktyget används för hållbarhetsklassning och tydliggör vad som behöver göras för att öka miljömedvetandet.

Armatec tänker, baserat på tydligt identifierade processer, hållbart genom samtliga led i sin verksamhet. De strävar alltid efter att väga in hållbarhetsaspekten, i allt ifrån val och utvärdering av leverantörer till produktutveckling och interna beteendemönster.

Kunskapsföretaget Armatec levererar tekniska lösningar inom vatten, värme, kyla och process. Huvudkontoret finns i Mölndaloch dotterbolag finns i fyra nordiska länder. Läs mer om Armatec.

Värdar vid besöket är Eva Karlsson, VD och koncernchef samt Jens Helgegren, Kvalitets- & miljöchef.

 • 14.00 Välkomna
  • Armatecs verksamhet
  • Hållbarhetsklassning
  • Ständiga förbättringar i kvalitet och miljö
  • Diskussion
 • 16.00 Avslutning

För frågor om denna aktivitet kontakta Hans Baurmann, provigor@telia.com +(0)70-6503663

Bokningar

Det går inte längre att göra bokningar på den här aktiviteten.

Back To Top