Skip to content
info@sfk.se

Ledning och styrning för utveckling på SÄS (Södra Älvsborgs Sjukhus)


 • Genomfört:
 • 10/5 -19
 • Plats
 • Brämhultsvägen 53, Borås

Södra Älfsborgs Sjukhus, SÄS, är ett utvecklings- och processorienterat sjukhus som främjar forskning och innovation. De utvecklar arbetssätt och kvaliteten inom vården i syfte att förbättra för patienterna.

Välkomna till SÄS fredag 10 maj klockan 12:30 – 15:00

Peter Häyhänen*), utvecklingschef på SÄS kommer, under en inledande lätt lunch, att prata om ledning och styrning för utveckling och vi kommer att få ta del av:

 • Hoshin Kanri och x-matris
  • SÄS använder x-matrisen för att beskriva sjukhusets verksamhetsplan. X-matrisen är en del i sjukhusets Hoshin Kanri arbete som kopplar långsiktiga strategier till dagligt förbättringsarbete på avdelningar. Man har använt metoden sedan 2012 och förfinar ständigt arbetssättet. Sjukhuset visar visuellt sambandet mellan fokusområden, mål och förbättringsprogram. Mätetalen följs upp och diskuteras månadsvis vid sjukhusledningens styrtavla. När den övergripande riktningen är satt bryter verksamheterna ner målen och anpassar dem till den egna verksamheten, till egna x-matriser. Genom att bryta ner målen till enhetsnivå och ha en regelbunden uppföljning ser man som medarbetare betydelsen av sina insatser och vilken påverkan det har på klinikens mål.  Film om SÄS x-matris på Youtube
  • Metod Hoshin Kanri: Smarta mål, Orsakó verkan, catchball mm.
 • Gröna korset                                                          
  • Gröna korset är en enkel visuell metod för medarbetare i sjukvården att dagligen identifiera risker och vårdskador i realtid, vilket skapar ett underlag för riktat systematiskt förbättringsarbete som ökar patientsäkerheten samt stärker patientsäkerhetskulturen. Sjukhuset erhöll Quality innovation of the year award för metoden och den sprider sig som löpeld till andra regioner och sjukhus nationellt och internationellt.
 • Övrigt
  • Förutom ovan beskrivna områden kommer besöket kort beröra arbetet sjukhuset bedriver med vårdskador, robotisering, flödesarbete och processledning mm.

*) Peters profil på Linkedin

 

Lokal: Bertil Söderlingsalen

Ingång vid stora entrén. Ta trapporna upp till plan 2. Tag hiss E till plan 3. Ta till höger, genom dörr (gul vägg), förbi sjukhusledningen som ligger på vänster sida och därefter finns Bertil Söderlingsalen.

Bokningar

Det går inte längre att göra bokningar på den här aktiviteten.

Back To Top