skip to Main Content
031-390 90 90 info@sfk.se

Seminarium ”Hur mår processen” Processinriktning har varit i ropet sedan 1990-talet både i privat och offentlig verksamhet. En stark drivkraft för processinriktning har varit de senaste versionerna av ISO 9001. Många verksamheter upplever svårigheter att utnyttja processarbetet som en värdeskapare.…

Back To Top