Skip to content
info@sfk.se

SFK Vårkonferens

  • |SFK

SFK VÅRKONFERENS
Den 18 april arrangerar vi SFK Vårkonferens med temat ”Hur ditt Förbättringsarbete kan förbättras med AI”, digitalt kl. 13:00 – ca 16:30.

En nyhet för i år är att du kommer kunna ta del av konferensen tillsammans med andra på någon av våra fysiska mötesplatser, ”företagshubb”.
På företagshubbar planerar vi att erbjuda studiebesök, lunch, deltagande i grupp hos värdföretaget samt möjlighet till eftersnack/reflektion. Deltar man i konferensen kostar inte hubben något extra förutom egen lunch.

Back To Top