skip to Main Content
info@sfk.se

Göteborgare ny ordförande för SFK

  • |SFK

Vid Fullmäktigemöte 22 april 2020 valdes Ingemar Lindström till ny ordförande för SFK.

Ingemar beskriver sig själv:

”Jag är en långvägare inom SFK; medlem sedan början 80-talet; strängt uppfostrad inom kvalitetsprofessionen och har verkat inom densamma i olika funktioner och branscher under åren. Jag driver även egen verksamhet.

Som nog är känt har det under senare tid varit en del turbulens inom förbundet med flera skiften på ordförandeposten. Min ambition är att återställa lugn och stabilitet i verksamheten med fokus på vår uppgift; att skapa ett ständigt ökat värde för våra medlemmar samt att attrahera nya sådana. Jag tackar fullmäktige och förbundsstyrelsen för uppdraget och förtroendet.”

Ingemar Lindström, Förbundsordförande

0709462503 ingemar.lindstrom@sfk.se

 

Back To Top