skip to Main Content
info@sfk.se

WQD 2020 – Ord från ordförande

  • |SFK

SFK:s verksamhet och nätverk är mer angeläget än någonsin;

 – arbetet med att arrangera ett alternativt online WQD – World Quality Day den 12 november, pågår för fullt.

Mänskligheten är inne i en turbulent tid, och hur det kommer att se ut om ett halvår kan vi bara gissa. Men det vi med säkerhet vet är att våra medlemmars kompetens inom kvalitetsdriven verksamhetsutveckling behövs mer än någonsin!

SFK:s uppgift är att ge dig kompetens, inspiration och erfarenhetsutbyte med andra inom vårt professionella nätverk. World Quality Day är en mycket viktig del av detta arbete. Samtidigt har samhällets åtgärder för att minska smittspridningen av Covid-19 försvårat möjligheten att genomföra större sammankomster. Därför tvingas vi meddela att WQD 2020 i Göteborg – i sin traditionella form – ställts in.

Men vi vill naturligtvis inte lägga ned hela konferensen bara för att det inte lämpligt att samla alla deltagare på en plats den 12 november. Förbundet arbetar därför vidare med att göra WQD till en on- line konferens.

Tema World Quality Day 2020: 

Kvalitet 4.0 – när paradigmskiftet inom digital teknologi ger nya möjligheter

Det var länge sedan kvalitetsbegreppet var synonymt med inspektion och kontroll. Efter ytterligare ett par utvecklingssteg – kvalitetsstyrning och kvalitetsutveckling/”TQM” – är vi nu mitt inne i ett digitalt paradigmskifte.

Kvalitet 4.0 innebär inte en revolution när det gäller koncept eller metoder; de tidigare stegen gäller fortfarande. Det som har tillkommit är nya möjligheter och utmaningar som följer av den explosionsartade digitaliseringen.

I stort sett alla företag och organisationer står inför en omfattande digital transformation. För att de ska kunna möta framtida krav och konkurrens krävs genomgripande verksamhetsutveckling kopplad till ökad användning av avancerad digital teknologi. Big Data, Artificiell Intelligens, Internet of things, och Självlärande Maskiner är bara några av alla de teknologier som redan nu håller på att ge nya förutsättningar och stora möjligheter för många olika typer av verksamheter inom de flesta sektorer.

Några av de frågor som vi kommer att diskutera på World Quality Day, 12 november 2020 i Göteborg, är:

  • Hur kommer den digitala transformationen att påverka vardagen för oss som jobbar med kvalitets/ – verksamhetsutveckling
  • Hur ska vi som har dessa roller göra för att göra för att ta tillvara de nya förutsättningar, som Kvalitet 4.0 innebär, till effektivare förbättringsarbete?

Håll utkik efter information om program, talare etc. som följer. Till dess – boka in datumet den 12 november i din kalender.

Utöver WQD, World Quality Day, så arbetar förbundet vidare med att planera för andra aktiviteter – allt för att navigera i den föränderliga tid vi nu genomlever. Jag hoppas att du följer med oss på resan, och helst även bidrar med ditt engagemang.

Vi sitter trots allt i samma båt – vi önskar Dig välkommen till SFK!

För Styrelsen,
Ingemar Lindström, ordförande SFK
Ingemar.lindstrom@sfk.se
0709462503
2020-05-10

 

Back To Top