Skip to content
info@sfk.se

Information gällande SFKs verksamhet under rådande omständigheter

  • |SFK

Till följd av den pågående Covid-19 pandemin har SFK beslutat att ställa in samtliga fysiska mötesaktiviteter under våren. Vi gör detta utifrån ett samhällsansvar och i synnerhet omtanke om SFKs medlemmar. I de fall det är möjligt kommer aktiviteter att genomföras på distans, tex genom Skype, telefon eller liknande.

SFK rekommenderar regionföreningar och sektioner att följa samma princip för att minimera smittspridning och därtill följande hälsorisker för deltagare.

Back To Top