skip to Main Content
info@sfk.se

WQD 2021, 11 november 2021, är ett samarrangemang av SFK, SIS och SIQ. Årets tema är: Agilt Ledningssystem i en snabbrörlig verklighet Alla organisationer har ”system” som leder verksamheten. Hur systematiska, effektiva, hållbara och värdeskapande är de? Är de agila så att de anpassas till en verklighet som snabbt förändras? Eller är det verkligen ledningssystemet…

Back To Top