Skip to content
info@sfk.se

  Klassikern WQD arrangeras för 33:e året i rad, i år tillsammans med SIQ, online 10 november 12.30 – 16:30, under temat: ”Ny Tid – Ny Kvalitet” Ny Tid? Tid och utveckling står inte still, och har aldrig gjort det. Ur kvalitets/ – verksamhetsperspektiv kan det t.ex. betyda att den digitala utvecklingen ger nya möjligheter.…

”Olle Jonson-priset” Juryn för OJ-priset inom SFK (Svenska Förbundet för Kvalitet) har nu utsett de fyra examensarbeten som går till final och dessa presenteras via https://oj.sfkvalitet.se/ och är märkta med en svart punkt. Presentation av finalister Varje finalist förväntas att presentera sitt arbete under 15 minuter via nätet, Teams, måndagen den 17 oktober klockan 15:00. …

Back To Top