Skip to content
info@sfk.se

WQD 2022, ”Ny Tid – Ny Kvalitet”


  • Genomfört:
  • 10/11 -22

 

Klassikern WQD arrangeras för 33:e året i rad, i år tillsammans med SIQ,
online 10 november 12.30 – 16:30, under temat:

”Ny Tid – Ny Kvalitet

Ny Tid?
Tid och utveckling står inte still, och har aldrig gjort det. Ur kvalitets/ – verksamhetsperspektiv kan det t.ex. betyda att den digitala utvecklingen ger nya möjligheter. Ingen profession kan heller bortse från att fundera på hur man kan bidra till förbättrad hållbarhet i allt som organisationer gör.

Ny Kvalitet?
I takt med teknisk utveckling och nya insikter skapas både möjligheter och utmaningar som berör kvalitetsarbetet.

Under årets WQD berör vi det som vi uppfattar står högt på agendan för Kvalitetsarbetet.

  • Hållbarhet.
    Vi har en expertpanel som besvarar frågor från en frågepanel om vad, varför och hur kvalitetsarbetet kan bidra till effektivare strävan efter hållbarhet. Våra experter kommer att guida inom området med fokus på ”huret”, genom att ge exempel på sambanden mellan Hållbarhet och kvalitetsarbete
  • Digitalisering
    SFK har tidigare haft evenemang om Kvalitet 4.0. Men eftersom det är relativt få som känt sig mogna att berätta om hur, har det mest, ur teoretisk vinkel, handlat om vad och varför. Vi har fått tag på intressanta tillämpningar om hur den nya tekniken gjort kvalitetsarbetet effektivare genom Big Data, Ai, Machine Learning och digitala plattformar för ledningssystem anpassade för medarbetarnas behov.

Läs om programmet på WQD huvudsida; https://sfk.se/konferenser/wqd-10-november-2022/

Back To Top