Skip to content
info@sfk.se

Q-shareQ-share är en modell för erfarenhetsutbyte. Idag får vi en kortare introduktion kring metoder för systematisk problemlösning av Mats Karlström, som är Lean Director på Saab Aerostructures. Därefter ges tid för att reflektera, lyssna till varandra och dela erfarenheter kring ämnet. Avslutningsvis sammanfattar vi dagens insikter.

Efteråt finns möjlighet att äta lunch tillsammans till självkostnadspris i Matverkstan, som ligger i direkt anslutning till lokalen.

Välkommen!
Mats, Magdalena, Karl-Olov, Christer, Lovisa, Jostein och Barbro i Styrelsen för SFK Öst

Anmälan via kalenderinbjudan eller mejl till barbro.bengtsson@tekniskaverken.se

Bokningar

Det går inte längre att göra bokningar på den här aktiviteten.

Back To Top