Skip to content
info@sfk.se

World Quality Day 2018Hur får vi med kvalitet i digitaliseringen?

…ett hållbart digitaliserat Sverige kräver systematiskt kvalitetsarbete
SFK reder ut begreppen

Under årets WQD kommer vi att ge er konkreta exempel på hur ni kan få med kvalitet i digitaliseringen. Hur digitalisering kan bli en del av ert kvalitetsarbete, vilka möjligheter som digitaliseringen skapar inom traditionellt kvalitetsarbete och ge er nya infallsvinklar kring kvalitet och digitalisering.

Läs mer och på boka wqd-sweden.se

Back To Top