Skip to content
info@sfk.se

Café Kvalité; Värdeadderande revisioner – från doktorsavhandling till användning!


  • Genomfört:
  • 25/8 -21

Jan Lenning
Doktor i kvalitetsutveckling

Värdeadderande revisioner – från doktorsavhandling till användning!

OBS! Seminariet hålls online med Teams. Länk kommer i god tid.

Vi får lyssna till Jan Lenning, doktor i kvalitetsutveckling från Chalmers. Jan kommer att berätta om resultatet från sin forskning kring hur revisioner av ledningssystem kan utvecklas för att addera ytterligare värde. I sin avhandling har Jan bland annat utgått från forskning kring tjänsteutveckling och tjänstekvalitet, och beskriver baserat på detta en modell för hur denna utveckling av revisioner kan ske. Under föredraget kommer Jan att presentera denna modell, samt ett urval av konkreta exempel på hur man kan utveckla sina revisioner och sin revisionsverksamhet.

Likt tidigare kommer vi beroende på antalet deltagare på denna aktivitet att försöka avsätta gott om tid för dialog, diskussion och praktik.

Mycket välkomna!

 

Back To Top