Skip to content
info@sfk.se

Välkommen till årsmöte med SFK Statistisk Metodik den 19 april – digitalt Ett årsmöte som hålls tillsammans med föreningen Industriell Statistik Ind Stat. Sören Knuts kommer att presentera delar från den senaste ENBIS-konferensen. Styrelsen vill föreslå etablering av regelbundna ”runda-bords”-konferenser för utbyte av erfarenheter och kunskaper Välkommen önskar styrelsen!

Back To Top