skip to Main Content
031-390 90 90 info@sfk.se

Kvalitetsutveckling har historiskt enbart fokuserat på hög kundnöjdhet. Framtidens kvalitetsutveckling inkluderar dock ett nytt mål: Samhällsnytta! Därför är det nödvändigt att stärka metoderna och undersöka om de kan ge organisationer ett sätt att uppfylla den nya målbilden. Priscilla Navarro berättar…

Dagordning årsmöte, som under omständigheterna, genomförs via telefon, information finns i dagordningen nedan. Dagordning vid årsmöte 2020-04-16 SFK SV Verksamhetsberättelse 2019 Verksamhetsplan 2020 //Niels Holmgaard Ledamot Förbundsstyrelsen Ordförande Sörmland-Västmanland Tel: 070-534 05 46 niels.holmgaard@sfk.se

Back To Top