Skip to content
info@sfk.se

WQD – World Quality Day 12 nov 2020: Kvalitet 4.0 – när paradigmskiftet inom digital teknologi ger nya möjligheter


  • Genomfört:
  • 13/9 -20

Nu måste vi kvalitetsprofessionella engagera oss i Kvalitet 4.0 och driva utvecklingen!

Modernt kvalitetsarbete har cirka 30 år på nacken, och mycket positivt har hänt. Vi har ledningssystem som är ISO 9001 certifierade, SIQ Managementmodell och olika förbättringsprogram varav de mest spridda är Lean och Six Sigma. Det är nu hög tid att nyttja de teknologiska framstegen inom digitalisering. Kvalitet 4.0 innebär i huvudsak förädling av data, samt de möjligheter som uppkoppling ger för involvering och engagemang av verksamhetens medarbetare.

Back To Top