Skip to content
info@sfk.se

Sök det Svenska Leanpriset 2021; senaste ansökningsdag 28 april


  • Genomfört:
  • 23/3 -21

Normalt är SFK strikta med att marknadsföra andra organisationers aktiviteter.

Ibland gör vi dock undantag om det gäller aktörer där vi delar värderingar, syfte och intresse och som inte är kommersiell.

I detta fall stöder vi LEAN FORUM med att länka till deras site om att söka det Svenska Leanpriset. I utbyte anslås SFK VÅRKONFERENS, den 6 maj i deras kalendarium.

Detta leder till en vinn/vinn situation för våra båda organisationer

Ingemar Lindström
Förbundsordförande SFK
0709 46 25 03
Back To Top