Skip to content
info@sfk.se

Café Kvalité 5 december – Utveckla kvaliteten och minska kostnaderna inom offentlig sektor!


  • Genomfört:
  • 05/12 -23

I dagsläget står regioner och kommuner för stora utmaningar vad gäller det ekonomiska resultatet. Du får ta del av hur det går att både öka kvaliteten och minska kostnaderna, flera goda exempel lyfts och diskuterar vad vi kan lära av av det.

Från region Värmland medverkar verksamhetschef Charlotte Johansson och berättar om hur de har infört AI lyckosamt inom Mammografin. Region Värmland var först ut i Sverige att införa AI inom mammografi. ”Det är till stor hjälp och vi är nyfikna på fler användningsområden för AI. Rätt använt ser vi stora vinster”.

Sven-Åke Lindberg, f.d. VD Västerviks Bostadsbolag (kommunalägt bostadsbolag) som fick Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2022 bidrar med erfarenheter hur det går att skapa resultat och lönsamhet utifrån kvalitetsfokus.

Vi får också inspel från Skövde kommun hur de arbetat framgångsrikt med att minska kvalitetsbristkostnader.

Under webbinariet kommer vi föra en dialog och diskuterar vad vi kan lära av dessa framgångsexempel.

Denna aktivitet är ett kostnadsfritt evenemang och sänds via Teams.

Varmt välkomna att delta den 5 december kl. 16.00-17.15
Klicka
på länken här för att anmäla dig!

           
Bild: Region Värmland                                                       Bild: Sven-Åke Lindberg

Back To Top