Skip to content
info@sfk.se

, ,

Välkommen till SFK:s Fullmäktigemöte, årsmöte Fullmäktigemöte = årsmöte äger rum torsdagen den 25 april kl. 18.30-ca 20.30 Plats:  Digitalt via Teams. Alla medlemmar i SFK är välkomna att delta. Möteslänk skickas till representanter i fullmäktige för regioner/sektioner, ledamöter i förbundsstyrelsen samt övriga SFK medlemmar som anmäler sig. Anmäl dig genom att klicka på länken här.…

Back To Top