Skip to content
info@sfk.se


Vrigstad
,

Interna revisioner enligt ISO 9001 & ISO 14001, 2 dagar 30 november 2022 kl. 09.00 – 16.30, 1 december 2022 kl. 08.30 – 16.00 En utbildning från SFK Småland Utbildningen ger dig kunskap om ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015, hur man förbereder, genomför, rapporterar samt följer upp interna revisioner. Genom värdeskapande övningar skapas förståelse för…

,

SFK Bygg bjuder in till seminarium ”Åtgärder för ökad byggkvalitet” SFK Bygg, en sektion i Svenska Förbundet för Kvalitet https://sfk.se/bygg/ har följt upp kvalitetsutvecklingen inom byggsektorn sedan 1999 då den första årskrönikan kom ut. Svenska Förbundet för Kvalitet sektion Bygg har speglat kvalitetsutvecklingen i olika delar av byggsektorn. Det finns nu en rad studier kring…

Back To Top