skip to Main Content
info@sfk.se

,

SFK Småland anordnar grundutbildning i ISO 45001:2018 Vi har ett fåtal platser kvar. Denna utbildning kommer att ge dig grunderna i arbetsmiljöledning enligt ISO 45001:2018 Vi kommer i denna utbildning ge dig insikt i kopplingen mellan företagets strategi och ett väl fungerande ledningssystem för arbetsmiljö Vi kommer vid denna utbildning även gå igenom och belysa…

Back To Top