skip to Main Content
031-390 90 90 info@sfk.se

Man måste inte använda ISO 9001 men vad finns det egentligen för alternativ? Och hur viktigt är det att följa någon speciell modell. Vi börja en liten bredare dialog för att sedan titta mer på Svensk Kvalitetsbas modell.  Det finns minst…

Back To Top