Skip to content
info@sfk.se

Café Kvalité – Alternativen till ISO 9001


  • Genomfört:
  • 15/4 -21

Man måste inte använda ISO 9001 men vad finns det egentligen för alternativ? Och hur viktigt är det att följa någon speciell modell. Vi börja en liten bredare dialog för att sedan titta mer på Svensk Kvalitetsbas modell. 

Det finns minst 30 olika modeller med krav och tips på hur man ska arbeta systematiskt med kvalitet. En del är för vissa branscher såsom livsmedel och bilverkstäder. Under seminariet kommer vi kort jämföra ISO 9001, SIQ:s modell, LEAN, FR 2000 och Svensk Kvalitetsbas (SKB).

Gästföreläsare är Mikael Kihlblom med bakgrund från bland annat medicinteknikbranschen Varit med och utvecklat den senaste versionen SKB:s kravstandard (2:2019).

Moderator är Lennart Gidlöf. Han är sakkunnig om ISO 9001 och konsult, samt vice ordförande för SFK Stockholm.

Seminariet är kostnadsfritt och alla som anmäler sig får i förväg ett faktaunderlag skickat till sig.

Program

  • Kort presentation av deltagare
  • Modeller för systematiskt kvalitetsarbete
  • Jämförelse av de olika modellerna
  • Fördjupning om Svensk Kvalitetsbas
  • Frågestund och mingel

Dag och tid: 2021-04-15 från kl.15:00 till 16:00

Plats: Via Teams

 

Klicka här för att anmäla dig.

Back To Top