Skip to content
info@sfk.se

SFK:s dotterbolag Qvalify är nu redo att ta sig an framtida utmaningar

  • |SFK

Från och med 10 juni 2019 har Qvalify en ny organisation som ska säkerställa att de fortsätter vara en ledande aktör inom ackrediterad certifiering och oberoende granskning inom Sverige.

Sedan hösten 2018 har Maria Brandt varit tillförordnad VD och gjort ett mycket bra arbete tillsammans med medarbetarna på Qvalify och alla revisorer. Qvalifys styrelse har därför valt att tillsätta Maria Brandt som VD för bolaget permanent samtidigt som man sett över organisationen inom Qvalify.

Man har i detta arbetet tillsatt två nya roller i organisationen med befintliga personer inom bolaget. Det innebär att Peter Landin kommer agera som VVD och Carina Björsell som Stabschef.

Maria Brandt, VD
Maria Brandt, VD
Carina Björsell, Stabschef, Teknisk chef
Peter Landin, VVD

 

 

 

 

 

 

Den nya ledningen och alla medarbetare och revisorer är styrelsen övertygad om att Qvalify fortsatt kommer att utvecklas som en ledande aktör inom ackrediterad certifiering och oberoende granskning inom Sverige.

Sedan april 2019 har Qvalify även en ny styrelse som kommer arbeta för verksamhetens bästa och långsiktiga stabilitet. Den nya styrelsen består av:
Tage Forsberg, Styrelseordförande
Ulf Gustavsson, Ledamot
Lennarth Julle, Ledamot
Lars Andersson, Suppleant
Viveca Lindberg, Suppleant

Back To Top