Skip to content
info@sfk.se

Möjlighet att delta i simuleringskurs arrangerad av StaM

Simulering är ett sätt att lära känna, förstå och styra en process och att förstå viktiga samband.
SFK-StaM planerar en kort kurs i simulering för SFKs medlemmar senare i höst där målgruppen är konstruktörer, planerare, kvalitetschefer, etc.

Kursen kommer består av ’hands-on’-lärande och baserat på något datorprogram som är tillgängligt på nätet (t.ex. programmet som finns på http://jaamsim.com men också övningar på ovn.ing-stat.se).

Efter kursen kommer deltagarna att

  • ha en ökad förståelse hur simulering kan användas i kvalitets- och förbättringsarbete
  • kunna modellera och förenkla problem
  • kunna jämföra olika lösningar
  • kunna använda ett modernt simuleringsprogram

Kursen planeras omfatta två kursdagar i kurslokal samt ytterligare en dag för uppföljning. För installation, konfigurering och provkörning av datorprogram planeras ett webbinarium för kursstart.

Har du frågor, förslag, etc kan du kontakta ingemar.sjostrom@sfk.se

Back To Top