skip to Main Content
info@sfk.se

Grundläggande informationssäkerhet SFK Småland erbjuder en förmidag med fokus på informationssäkerhet och hur detta kan integreras i verksamheters ledningssystem. Information benämns ibland som det nya guldet eftersom det dels är värdefullt för verksamheten, men är även eftertraktat av andra. Alla medarbetare i en verksamhet har ansvar för organisationens informationssäkerhet. Informationssäkerhet är inte nödvändigtvis bara kopplat…

Back To Top