skip to Main Content
info@sfk.se

,

Form & Lägestoleranser i vardagen Del 1 2023-03-16 och del 2 2023-03-23 En utbildning från SFK Småland Utbildningen ger dig kunskaper om standarder inom Form och Lägestoleranser, genomgång av viktiga delar om Ritningsläsning som är i direkt relation med Svensk Standard och kursen grundar sig på SS-EN-ISO 1101. Utbildningen avser att lära ut grunderna i…

Back To Top