skip to Main Content
info@sfk.se

Möt och diskutera med våra hållbarhets – aktörer under Rundabords – Webbinariet; Se personpresentationer nedan. Svenska Förbundet för Kvalitet, vidgar sina vyer och satsar på området hållbarhet. SFK bildades 1952 och har sedan dess guidat sina medlemmar inom för tiden aktuella frågor om verksamhetsutveckling, såsom kvalitets/ -kontroll, -styrning, -säkring och TQM samt koncept som Six…

Back To Top