skip to Main Content
info@sfk.se

Hur man kan etablera en win/win – relation med sina leverantörer. Ett seminarium om hur ett systematiskt kvalitetsarbete tillsammans med sina leverantörer kan ge bättre kvalitet och stora besparingar. Oneline. Teamslänk skickas till anmälda dagen före. Presentationen är byggd kring innehållet i boken: Boken kan köpas med 50% rabatterat pris, = 160 SEK + Moms…

Back To Top