skip to Main Content
info@sfk.se

Jan Lenning Doktor i kvalitetsutveckling Värdeadderande revisioner – från doktorsavhandling till användning! OBS! Seminariet hålls online med Teams. Länk kommer i god tid. Vi får lyssna till Jan Lenning, doktor i kvalitetsutveckling från Chalmers. Jan kommer att berätta om resultatet från sin forskning kring hur revisioner av ledningssystem kan utvecklas för att addera ytterligare värde.…

Back To Top