skip to Main Content
info@sfk.se

,

Utveckla ert förbättringsarbete – hantera era avvikelser på rätt sätt En aktivitet från SFK Småland. En repris från februari på grund av efterfrågan En inspirerande dag för att hjälpa dig att ta ett samlat grepp om dina avvikelser och kundklagomål. Vi ger dig verktygen för att hindra att avvikelserna återkommer –  ge dig färre störningar…

Back To Top