skip to Main Content
031-390 90 90 info@sfk.se

,

Välkomna till Chalmers för att lära om konceptet Kvalitet 4.0! Masterstudenterna Raoul Sisodia och Daniel Villegas hos Chalmers presenterar sin masteruppsats om den spännande utvecklingen av kvalitetsarbete, som vi kallar ”Kvalitet 4.0”. De har studerat hur den digitala teknologin kommer…

Back To Top