skip to Main Content
info@sfk.se

Styrelsen i SFK Väst har nöjet att kunna bjuda in till ett fysiskt 2023 årsmöte hos Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve. Innan årsmötet får vi en rundtur i fabriken, lunch samt presentation av deras Hållbarhetsarbete som bygger på deras miljö- och kvalitetsarbete Programmet börjar redan klockan 12.00, beroende på att den avgångstiden för rundturståget var…

Välkomna till vårt årsmöte 2023 digital teams När: Måndagen den 13 mars (2023-03-13) Tid: 17:00 – 18:00 Anmälan senast den fredagen den 10 mars 2023 till cecilia.dahlgren@cambio.se Agenda: Årsmötets öppnande Fråga om mötet är behörigen utlyst Fastställande av dagordning Val av årsmötes funktionärer mötesordförande mötessekreterare justeringsmän tillika rösträknare. Föregående årsmötesprotokoll Verksamhetsberättelse 2022 Kassörens rapport och…

Back To Top