skip to Main Content
info@sfk.se

Våra svenska kvalitetsnestorer, Bo Bergman och Bengt Klefsjö, har nu fått förstärkning! Det är Ingela Bäckström och Rickard Garvare som bidragit med färska idéer i den uppdaterade engelska version av boken: Quality from Customer Needs to Customer Satisfaction. Välkomna till detta seminarium! Bo Bergman, Ingela Bäckström och Rickard Garvare berättar om och svarar på frågor…

Back To Top