Skip to content
info@sfk.se

Extra Fullmäktige SFK


  • Genomfört:
  • 23/1 -20

Denna kallelse har tidigare gått ut till samtliga styrelser i regioner och sektioner, nedan är information till medlemmar för kännedom. 

SFK kommer den 23 januari att genomföra ett extra fullmäktige-möte. Syftet med detta extra fullmäktige är att inleda en uppdatering av förbundets stadgar. För att stadgeändringar skall bli giltiga krävs det beslut gällande detta, på två efter varandra följande fullmäktigemöten. Varav det ena skall vara ett ordinarie möte (vilket preliminärt kommer att genomföras den 22 april 2020).

Förbundsstyrelsen kallar därför till detta extra fullmäktigemöte, den 23 januari, klockan 19.00 (telefonmöte), i enlighet med tidigare beslut i Förbundsstyrelsen.

SFK Kallelse och dagordning Extra fullmäktige 200123

Om ni vill ta del av stadgeförslaget, som varit på remiss hos alla regioner och sektioner, hör av er till kansliet, info@sfk.se. Nuvarande stadgar finner ni på vår hemsida.

Alla regioner och sektioner har rätt att representeras av två deltagare på mötet, alternativt att de representeras genom givna fullmakter. Dessa skall skickas till kansliet (info@sfk.se). Har ni frågor om er region eller sektions representanter hänvisas ni till er lokala styrelse. Kontaktuppgifter finner ni på sfk.se/kontakt alternativt på respektive sida under fliken Regioner/Sektioner.

Enligt uppdrag och med vänligaste hälsningar,

Anne A Marbrandt
Förbundsordförande SFK
0734-274050

Back To Top