Skip to content
info@sfk.se

SFK Stockholm inbjuder till årets första fysiska träff i Gamla Stan


  • Genomfört:
  • 10/10 -22

Bäste medlem

Ja, nu är tiden bokad för nästa fysiska möte. De som visade intresse utifrån mitt mail den 7 september har redan fått information.

Det blir måndagen den 10 oktober 16.30 till 19.00  (sluttiden beroende på diskussioner)

Vi häller till i Gamla Stan nära T-banan.  Om Du kontaktar mig ger jag Dig adressen.
Kontaktuppgifter finns nedan.
Anmälan sker till
sfk.stockholm@sfk.se
0)708 42 55 81

Det blir möjlighet till öl och förtäring.

Som nämndes i mitt mail till Dig den 7 september  handlar det om ESG

ESG står för Environmental (miljö), Socia(socialt ansvar) samt Governance (bolagsstyrning).  Det är alltså hållbarhetsfrågor som berör företag, organisationer och samhället.

Det är ett klart aktuellt ämne vilket visas av att bl a The Economist hade en temabilaga den 23 juli i ämnet, Dagens Industris ledare den 17 september handlade om ESG, annons i SvD den 17 september från konsultfirman PwC, artikel i McKinsey Quarterly augusti 2022 och ISO´s årsmöte 19-23 september 2022 tar upp frågan

Med tanke på källorna så får det också uppfattas som ett angeläget ämne.

Agenda:

  • Vi går vi igenom vad ESG är och trender
  • Ett annat perspektiv som behandlas är hur företag rapporterar sitt hållbarhetsarbete och hur ESG tas upp. Detta görs genom att hämta information från några årsredovisningar.  Denna information är av intresse oavsett om Du jobbar som konsult för företaget, är en investerare, kund osv
  • Jag börjar mötet med en översikt – som delas ut – och sedan hoppas jag på en diskussion. Då ser vi också upp om det finns ytterligare intresse av att behandla hållbarhetsfrågor
  • Avslutningsvis går jag igenom några förslag på mötesteman under hösten för att få synpunkter.

Välkomna
Gustaf Ericsson
SFK Stockholm
sfk.stockholm@sfk.se
0)708 42 55 81

 

Back To Top