skip to Main Content
info@sfk.se

Välkommen till Svenska Förbundet för Kvalitet. Tillsammans stärker vi Sveriges konkurrenskraft.

Du som arbetar med kvalitet, förbättringsarbete och verksamhetsutveckling vet att det kan vara ett ensamt och krävande uppdrag. Svenska Förbundet för Kvalitet är till för dig som söker kompetensutveckling, inspiration och möjlighet att träffa likasinnade, med liknande arbetsuppgifter, och med andra erfarenheter och referenser. Genom SFK får du möjlighet att lära av andra – och att själv dela med dig av din erfarenhet.

Aktiviteter

Svenska Förbundet för Kvalitet, Region Värmland – Dalsland – Örebro bjuder in till föreningens årsmöte med tillhörande seminarium Varmt välkomna att delta vid årsmöte för SFK Region Värmland – Dalsland – Örebro. Alla är välkomna, även de som för närvarande inte är medlemmar. Plats är Hamnmagasinet vid Zakrisdalsudden i Karlstad. Träffen har följande agenda: 15:00-16:00…

,

I samarbete med SFK-Sörmland/Västmanland: Quality Management at Cambio Healthcare Systems AB Vi presenterar hur Cambio implementerat sitt ledningssystem med hjälp av flera olika verktyg: 2c8 – Visualiseringsverktyg (Modellera processer och skapa ledningssystem) JIRA – Ärendehanteringssystem Confluence – Intranät Share Point – Dokumenthantering Vi kommer titta närmare på stödprocessen Quality Control som stöttar alla våra processer…


Bromma

Tanken med mötesplatsen är att visa hur VVS-branschen kvalitetsutvecklat det svenska samhället från Lort-Sverige till världens högsta levnadsstandard. Ett intressant seminarium kommer att hållas den 30 mars kl.15-16.00 före årsmötet. Årsmötet kommer att hållas efter seminariet 16.00-16.30 med fika och rundvandring med en mycket VVS kunnig guide. Sveriges VVS-museum har en intressant utställning om utvecklingen…


Bromma
,

SFK-Bygg inbjuder till seminarium om mätmetod och nyckeltal för projektkvalitet enligt PQi på Sveriges VVS Museum Trots byggsektorns fokus på riskhantering orsakar kvalitetsbrister enligt Boverket kostnader på i runda tal 100 miljarder årligen. Det är tydligt att vi behöver se på begreppet ”risk” med nya ögon. En av nycklarna är att börja mäta projektkvalitet. Så…

Kostnadsfritt Webbinarium; Teams länk skickas ut till anmälda den 12 april. Uppsala Universitet har sedan länge kursprogram där offensiv kvalitetsutveckling och hållbarhet kopplas ihop på ett naturligt sätt. SFK har nöjet att från Uppsala Universitet kunna bjuda på tre ledande universitetslärare inom området Kvalitetsarbete och Hållbarhet: (Ta del av deras respektive CV nedan) De kommer…


Västerås
,

Nätverksträff Interna Revisioner ABB SFK Västmanland /Sörmland bjuder in till en nätverksträff med fokus på interna revisioner. När: Måndagen den 8 maj 2023 (OBS! Fysisk möte på plats) Mål med träffen: Bygg ditt nätverk och träffa kollegor i branchen! ABB Process Automation Process Industries (Ängsgärdsgatan 6 i Västerås) står värd för träffen. Du styr agendan.…


Vrigstad
,

SPS för att förbättra kvalitén i verksamheten En utbildning från SFK Småland Under denna endags utbildning i SPS får du kännedom om begreppen inom SPS och hur resultat skall tolkas för att möjliggöra förbättrande åtgärder i verksamheter. Teori och praktik varvas under dagen med fokus för att förstå grunderna med att kunna styra sin verksamhet…

,

Grundläggande informationssäkerhet SFK Småland erbjuder en förmidag med fokus på informationssäkerhet och hur detta kan integreras i verksamheters ledningssystem. Information benämns ibland som det nya guldet eftersom det dels är värdefullt för verksamheten, men även eftertraktat av andra. Alla medarbetare i en verksamhet har ansvar för informationssäkerhet. Informationssäkerhet är inte nödvändigtvis bara kopplat till IT,…

Händelser

Läs mer om vad ett medlemskap i SFK kan ge dig i form av inspiration, närverk och förmåner.

Bli medlem!

Läs mer om vad ett medlemskap i SFK kan ge dig i form av inspiration, nätverk och förmåner.

Back To Top