skip to Main Content
031-390 90 90 info@sfk.se

Välkommen till Svenska Förbundet för Kvalitet. Tillsammans stärker vi Sveriges konkurrenskraft.

Du som arbetar med kvalitet, förbättringsarbete och verksamhetsutveckling vet att det kan vara ett ensamt och krävande uppdrag. Svenska Förbundet för Kvalitet är till för dig som söker kompetensutveckling, inspiration och möjlighet att träffa likasinnade, med liknande arbetsuppgifter, och med andra erfarenheter och referenser. Genom SFK får du möjlighet att lära av andra – och att själv dela med dig av din erfarenhet.


Linköping

Medlemmar i SFK Östergötland hälsas varmt välkomna till ordinarie årsmöte i Svenska Förbundet för Kvalitet, region Östergötland! Hör gärna av dig till någon i styrelsen ifall du är intresserad av att engagera dig och kanske ingå i styrelsen! Kontaktinfo finns…

Seminarium ”Hur mår processen” Processinriktning har varit i ropet sedan 1990-talet både i privat och offentlig verksamhet. En stark drivkraft för processinriktning har varit de senaste versionerna av ISO 9001. Många verksamheter upplever svårigheter att utnyttja processarbetet som en värdeskapare.…

Missa inte SFK Stockholms årsmöte 2020! Vi ställer oss frågan: Vad behöver du för att uppleva mer kvalitet och ledarskap på din arbetsplats? Du är viktig och vi behöver dig på årsmötet då vi tillsammans tar fram årets aktiviteter under…


Göteborg

Inbjudan till SFK Västs årsmöte 11 mars Gästföreläsare, Ola Stensby Från Lindholmen Science Park, Ola informerar om verksamheten. De erbjuder program och aktiviteter inom innovation och forskning i samverkan med näringsliv, akademin och samhälle. Workshop Gruppdiskussioner kring kvalitetsarbete och organisering…


Jönköping

Datum för ordinarie fullmäktigemöte är satt till den 22 april kl 13:00-15:00 i Jönköping. Eventuella motioner till fullmäktige emotses senast den 26 februari, dvs. åtta veckor innan. Mer information och kallelse kommer längre fram.

,

64th EOQ Scientific&Business Congress 2020 Effective Education & Quality Management – Key Factor for Success – June 16 – 17, 2020 Hyatt Regency, Belgrade, Serbia www.eoqcongress2020.srmek.org The host of the 64th EOQ Scientific&Business Congress 2020 is Serbian Association for Quality – SRMEK, and it is held in Belgrade,…

Mått, KPI och andra kladdiga giftigheter

  • 23 januari, 2020
SFK, Statistik Metodik:

Vi stöter ofta på numeriska uppgifter både i nyhetsmedia och i arbetslivet, alltifrån matsvinn till utsläpp från bilar.  Avsikten är att vi på ett eller annat sätt skall förhålla oss till dessa värden.  Vissa av…

Kommande utbildningar i samarbete med Qvalify

  • 21 januari, 2020
SFK:

Qvalify och Svenska Förbundet för Kvalitet bjuder härmed in till nya öppna utbildningar 2020. Ta chansen och förstärk er kompetens genom våra uppskattade utbildningar. Som SFK medlem har du 30 % rabatt på alla utbildningar…

SFK Kvalitetsforum – Lärande genom erfarenhetsutbyte

  • 13 december, 2019
SFK:

Under våren gick inbjudan ut till förbundets nya nätverksaktivitet SFK Kvalitetsforum. På försommaren hade tolv spännande företag och personer anmält sig. Den övre gränsen var satt vid 12 baserat på tidigare erfarenhet av att det…

World Quality Day 2019

  • 9 december, 2019
SFK:

Den 14 november genomfördes 2019 års WQD - World Quality Day, i Malmö. Årets tema var Hållbarhet i Fokus. Många intressanta föredrag genomfördes, vilket gav deltagarna nya insikter och tankar kring hållbarhet, och hur det…

Kvalitetsprofessionens förändrade roll

  • 13 november, 2019
SFK:

SFKs ordförande, Anne A Marbrandt, skriver i DI:s bilaga Certifiering- och Kvalitetssäkring, om Kvalitetsprofessionens förändrade roll. Kvalitetsprofessionens förändrade roll påminner mig om ett citat från en affärsbekant som träffade en agent i Asien. När han…

WQD 2019 – Mark your calendars!

  • 4 september, 2019
SFK:

WQD - World Quality Day 2019,  Malmö Den 14 november firas WQD, World Quality Day över hela världen. I Malmö arrangerar Svenska Förbundet för Kvalitet en heldag på temat Hållbarhet. Möt engagerade kollegor från olika…

Läs mer om vad ett medlemskap i SFK kan ge dig i form av inspiration, närverk och förmåner.

Bli medlem!

Läs mer om vad ett medlemskap i SFK kan ge dig i form av inspiration, nätverk och förmåner.

Back To Top